Zombies, Run!

(English translation below)

Zombies, Run! Is een spel dat je speelt tijdens het hardlopen. Eind februari komt de iPhone app officieel uit  (in mei ook op Android). Omdat ik via Kickstarter 85 USD heb gesponsord kreeg ik gisteren al de beta-versie en ben ik vandaag gaan lopen. Je kunt het hier al uit de app-store halen maar je kunt nog geen missies spelen.

Het werkt heel eenvoudig. Na het beginscherm kies je de missie en de muziek die je wilt horen en je gaat hardlopen. Eerst wordt de setting neergezet. Doel van het spel is om Abel Township te redden. De wereld is vergaan, slechts 36 zielen zijn over. Jij bent de enige die allerlei levensreddende zaken kunt brengen. Dat doe je door heel hard te rennen want de zombies zitten je op de hielen.

Je loopt met je favoriete muziek op je hoofd. Ineens hoor je dat je een ‘battery pack’ hebt verzameld en daarna een t-shirt, vervolgens weer verband of eten. Dan ineens een waarschuwing. Zombies approaching! Je moet dan een minuut harder lopen dan je eerdere tempo. Doe je dat niet dan pakken de zombies items af. Je hoort door een piep die steeds sneller of langzamer gaat hoe ver de zombies weg zijn. Ook krijg je een indicatie in meters en hoor je bekende zombie geluiden. Ben je snel genoeg dan klinkt ‘zombies evaded’ als muziek in je oren. Als je klaar bent met lopen kun je in de app je verzamelde spullen in het dorp achter laten om zo levels te verzamelen. Zie de plaatjes.

Het is nog maar de beta-versie maar ik vind het nu al leuk. Aangekondigd is dat de graphics beter worden, er veel meer levels komen en je je loopsnelheid hoort. Verder komt er waarschijnlijk lokale content en ze denken na over multiplay. Hoe gaaf zou het zijn om andere lopers tot zombies te promoveren? Dat laatste is een wens van mij. 😉 Bijkomend voordeel is dat je gedwongen wordt tot intervallen. Je wilt je verzamelde spulletjes natuurlijk niet kwijtraken aan zo’n stuk vreten!

Ik zie nog heel veel mogelijkheden voor dit spel. Het delen met je vrienden op Social Media bijvoorbeeld. ZombieRun loopwedstrijden, het neerleggen van kortingsbonnen voor bv Zalando, etc. Eerste maar eens de eerste versie afwachten.

Ik krijg trouwens ook nog een naar mij vernoemd plein in het spel. Heb voor ‘Eindhoven-square’ gekozen. Benieuwd wanneer we dat zien.

Kan niet wachten tot de echte app klaar is. Leuk! Goed werk van het Zombies, Run! team. Kudos!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In English:

Zombies, Run! Is a game that you play while running. In late February, the iPhone app will be officially released (in May also on Android), Because I pledged 85 USD at Kickstarter I got the beta yesterday and today I ran my first mission. You can already get the app from the store but you can not play missions.

It is very simple. After the initial screen, choose the mission and the music you want to hear while running. First your here the setting. The aim of the game is to rescue Abel Township.The world is gone, there are about 36 souls left. You’re the only one who can bring all sorts of life-saving stuff. You do this by running very fast because the zombies are in close pursuit.

You walk with your favorite music on your head. Suddenly you hear that you collected a “battery pack” and then a t-shirt or some other things. Then suddenly a warning. Approaching zombies! You have to outrun them one minute in a faster pace. If you fail than the zombies grab items, or you virtually drop them. You hear a beep that goes faster or slower depending on how far away the zombies are. You also get an indication in meters and hear ‘familiar’ zombie sounds. If  you are fast enough the ‘zombies evaded’ phrase sounds as a relieve. When you are done you can give your accumulated stuff to the township to reach certain levels. See the pictures.

It is only the beta version but it was really fun! They already announced that the graphics will be much better, there are many more levels coming up and you will hear your running speed. Furthermore, there will probably be local content, and they reflect on multiplay. How cool would it be to promote other runners to zombies?  The latter is a wish of mine. 😉 Another advantage is that you are forced into intervals. You want to collect things of course an not lose it to those poor excuses of a human being. 😉

I see many other possibilities for this game. Sharing with your friends on social media for example. ZombieRun running competitions, coupons as extra gifts, etc. But let’s first wait for the official release of version 1.0!

I do indeed have a square named for me in the game. I chose ‘Eindhoven-square’ Wonder when we see it.

Can’t wait to run and play more. Well done Zombies, run! team!