In mei leggen alle vogels een ei…...

…behalve de koekoek en de spriet die leggen in de meimaand niet. Heb je je net als ik wel eens afgevraagd wanneer die gevederde vrienden dan leggen? Ik wel! Voor beide heb ik een theorie, al heeft die voor de spriet nog wat finetuning nodig. Of weet iemand het beter? De koekoek Deze legt, zoals u wellicht weet, zijn eieren in andermans nest. Welnu, alle vogels beginnen met leggen op 1 mei, de dag na Koninginnedag. Deze vogels denken massaal: ‘ha fijn, voordat al dat gezeik met eieren en voederen weer begint zetten we het nog een keer op een zuipen’ en laven zich op 30 april aan allerlei alcoholische geneugten. Lekker lam vleien ze zich ‘s nachts in hun nestje en slaan geen acht op de eieren die de schrandere koekoek op 30 april in hun nestje heeft gedeponeerd. ‘s Morgens vroeg, gehinderd door een kater, herinneren de vierende vogels zich niks meer, leggen nog wat bij en gaan vrolijk broeden. De spriet De spriet is een kwartelachtige en heeft dus een hoorprobleem. Stel nu dat er elk jaar om 12 uur ‘s nachts op 1 mei een soort legalarm wordt gegeven, waarna alle vogels vrolijk aan het broeden slaan. De spriet mist dit en ziet pas na ongeveer een maand allerlei nazaten hun eerste vluchtpogingen doen en beseft dan dat het geen obstipatie was dat haar hinderde maar dat zulks gewoon een ei was dat in de weg zat. Andere kwartels zijn misschien langs Hans Anders geweest, wat kan verklaren waarom zij het legalarm wel...

nedrooW neiaardmo

nI ed wohskcabyalp nav ynneH namsiuH taz ed keirbur ‘erednozjib srednalredeN’. kI saw neot nee raaj fo neitsez ne edliw koo lew snee po VT ne toolseb mo nedroow mo et naag neiaard. neoT ki oz rev saw tad njim eitatserp gidraaw-VT saw dontseb tid meti tein reem. taD dleihreew jim re tein nav mo sella et nevjilb neiaardmo. toT po ed gad nav gaadnav. moraaW teew ki tein raam teh si nee troos egitterp cit. neduoZ reem nesnem raad ‘tsal’ nav nebbeh? neihcssiM teom ki em raam snee nevjirhcsni roov s’dnalloH tog tnelat’ ne nad ‘edeoG nedjit, ethcels nedjit’ diaardegmo negniz. leW gipparg tad ik ni tsneid tsiuj po ed esrom gniledfa thceret mawk. -./- – -/- -. // ././-. // – -././…././../- -/-/.-/.-/.-..! -.-./.-./.-/-...