My place of work: Strijp-S, Eindhoven

    Ik heb een klein kantoortje op Strijp-S. Vroeger een verboden stad vol met Philips fabrieken nu langzamerhand de creatieve hotspot van Nederland. Ik hou van de urbane sfeer net buiten de stad. Ik hou van de mensen die er werken en binnenkort wonen. Veel mensen die toekomstgericht zijn. Creatief en soms een tikje anders. Veel mensen die willen samenwerken aan iets moois. Ik ben trots dat ik nu werk aan online strategieën en verbindingen waar mijn vader vroeger werkte aan de elektrische verbindingen. Strijp-S is cool! Een foto-impressie. I have a small office at Strijp-S. Formerly a Philips corporate city full of factories. By now the creative hotspot of the Netherlands. I love the urban atmosphere just outside the city. I love the people who work and live here. Many people who are futureoriented. Creative and sometimes a little different. Many people who want to collaborate on something beautiful. I am proud that I work on online strategies and connections where, years ago, my late father used to work on the electrical connections. Strijp-S is cool! A photographic impression....